Етикет: водопад

Страница 1 от 6
>
Девин - Струилица
text
11 май, 2021
Понякога резервните планове заслужават главно място в програмата. А пък в редки случаи заслужават цяла програма, образувана около тях. Това е историята на екопътека Струилица край Девин :)
Долна Кула - Водопадът на сътворението
text
19 март, 2021
Време беше да посетим един водопад, който гръмна по фейсбук последните няколко седмици. Долна Кула - водопадът на сътворението. Бях виждал снимки на водопада, но си нямах идея за навалицата, която щеше да ни очаква там :)
Лястовичият вир
text
7 юни, 2020
Тази събота щяхме да се разходим до един от близките до Пловдив водопади, станал много популярен в последно време - Лястовичия вир.
Мъглижкият Скок
text
24 юли, 2019
13 преджапвания на Мъглижката река, подскачане по камъни, речен пясък между пръстите на краката и студена вода над коленете :) Бях чувал че тези неща ни очакват по пътеката за водопада Големия скок над Мъглиж. Още легенди се носеха за нрава на реката - пълноводие, което се мени от ден на ден. Днес това което е "леко прецапване", утре можеше да е "вода до гърдите" :)
Бачково - Клувията
text
1 юни, 2019
Рядко ми се случва да се събудя напълно наспан и свеж като краставичка. Зле беше когато погледнах към часовника и видях числата 06:30 :) Някак си вътрешно хич не ме свърташе - все едно се събудих с 3 автоматични кафета в кръвта :) Нямах планове да ходя никъде днес. Пороищата и наводненията вчера и онзи ден сигурно бяха разкаляли всяка пътека и събудили всеки комар. Още повече че прогнозите за днешния ден бяха същите като предните - месечните норми за дъжд, изляни в няколко часа... За това когато през прозореца ми се ококори едно голямо жълто слънце въобще и не чаках повече :)
Страница 1 от 6
>