Пещера „Ухловица“

Пещерата Ухловица се намира леко в тъча и като че ли не е от най-масово посещаваните български пещери.

До нея се стига по пътя от Смилян за Арда. Малко след село Кошница има голям паркинг, където се оставят колите. До около село Кошница имаше табели за крепост, която също искахме да посетим, но времето беше срещу нас.

Цялата публикация „Пещера „Ухловица““