Николаево - крепост Асара

Публикувано на 2 май, 2019
Началото на нашата великденска разходка поставихме с крепостта Асара край Николаево.
Въпреки че се намира едва на 200 метра от главния подбалкански път, никъде няма да видите табели или знаци. От пътя трябва да слезете на стария път за Стара Загора и веднага да отбиете за Димовци (отново без табели). От този път почти веднага трябва да хванете черен път в дясно (отново без табели). Сложил съм GPS координати на края на този пост. Съвсем скоро пред нас изникна голяма кръгла кула и висока стена. Храсталаците бяха обилно разлистени заради топлото пролетно време. Тук-таме шумяха гущерчета и по-дългите им безкраки братовчедки :) Продължихме по черния път покрай стената, надявайки се да се разминем с лазенето по храсти. Ако искате да си спестите това преживяване, най-добре е да се върнете малко по-назад от първата кула. 20 метра по-назад можете да хванете нагоре през боровата гора, която е чиста и ще ви изведе директно пред най-външната стена. Крепостта е пазила ниските, удобни за прекосяване на балкана пътища като днешния Хаинбоаз. Имала е 3 реда стени - това не е типично за фортификационната архитектура по нашите земи. Видяхме и две големи кръгли кули. Мястото е добро за защитаване - издигнат баир с лесен достъп само от запад, заграден с река от изток. Височината е отделена от всякакви масиви и дава хубава гледка във всички посоки. Крепостта е била проучвана веднъж - от археологическия екип на Стефан Лисицов през 1985 г. Датирани са няколко слоя с находки: от ранно-желязната епоха от I хил. пр. н. е., ранно-византийски период от IV-VI в., ранно-български от IX-XII в, и късно-български от XIII-XIV в. Между трите крепостни стени са разкопани основи от малки помещения. Ако искате да ги видите, препоръчвам зимните месеци, когато храстите и шубраците няма да са толкова силни. През топлото полугодие тази част представлява откъснато от света море от драки и лиани, дом на змии и гущери. Крепостта е имала и таен тунел, излизащ до реката, който в днешно време вече е затрупан. GPS координати: 42.6336256, 25.7872767 – отбивка от главния път 42.6346442, 25.7837656 - начало черен път 42.6380512, 25.794147 - южна кула 42.6381479, 25.7937768 - юго-западна кула 42.638582, 25.7935461 - северен край на стените Забележка за координатите: GPS приемникът като всеки друг измервателен уред има грешка, която за цивилните приемници е от порядъка на 5+ метра. В условията на гори и дерета тази грешка става още по-голяма. Не гарантирам за точността на координатите, но пък ако ви помогнат, няма да откажа почерпка 🙂